Fakturaservice | Fakturafinans
Om FakturafinansOm oss

Fakturafinans är ett finansiellt institut som är registrerat hos Finansinspektionen.

  • Fakturafinans är specialister på Fakturaservice.
  • Fakturafinans kunder är mest små och medelstora företag.
  • Fakturafinans är ett ägarlett företag med huvudkontor i Umeå.

Fakturafinans fick tillstånd av Finansinspektionen 2005-09-05 att bedriva finansiell verksamhet.

Fullständigt bolagsnamn: AB Fakturafinans i Umeå
Org.nr: 556521-1256.
Adress: Magasinsgatan 5, 903 27 Umeå.

Innehavare av F-skattebevis.

 

Fakturafinans affärsidé är:
"Att med ett utbud av finansiella tjänster möta företagens behov av god likviditet, samt att avlasta företagen från den tids- och kostnadskrävande administration som fakturahantering innebär".